RDW advies maakt plaatsen afscherming in auto mogelijk

RDW; “Het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.”


De zorg-, rijschool, en taxisector wachten al enige tijd op een advies van de RDW over het gebruik van veiligheidschermen in auto's. Met die schermen is ondanks corona en het feit dat in de kleinere voertuigen geen 1,5 meter afstand kan worden bewaard toch personenvervoer mogelijk. De vraag was vooral of de oplossingen die nu op de markt zijn geen inbreuk op de voertuigveiligheid met zich meebrengt. “De RDW heeft beoordeeld of het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan (inter)nationale voertuigtechnische regelgeving. Wij hebben na oplevering van ons advies het verzoek ontvangen mee te denken over het formuleren van regelgeving voor afschermingen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hier binnenkort over communiceren.”

Het RDW-advies voor afscherming in personenauto’s en kleine bedrijfsvoertuigen is tweeledig. “Het plaatsen van afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder brengt grote risico’s met zich mee”, zo luidt het eerste deel. “Het plaatsen van afscherming tussen de eerste en tweede zitrij mogelijk is, mits er aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.” Het gaat om de volgende voorschriften:

Die veiligheidsvoorschriften zijn:

  • de goede werking van veiligheidssystemen mag niet worden gehinderd, bijvoorbeeld de veiligheidsgordel en airbags;
  • er moet een rechterbuitenspiegel zijn gemonteerd (dit is al verplicht voor voertuigen in gebruik genomen na 25 januari 2010);
  • er mag geen sprake zijn van nadelige invloed op het zicht, door bijvoorbeeld schittering, vertekend beeld of gebrekkige ontwaseming;
  • het moet mogelijk blijven de auto snel te kunnen verlaten. De afscherming mag de doorgang naar buiten niet belemmeren;
  • het materiaal van de afscherming mag niet leiden tot lichamelijk letsel bij een aanrijding, bijvoorbeeld door versplintering van het scherm in scherpe delen; polycarbonaat of gelijkwaardig materiaal versplintert niet of zeer moeilijk in scherpe delen. Het gebruik van plexiglas voldoet hier niet aan, omdat het kan breken of scheuren waarbij scherpe randen kunnen ontstaan die mogelijk verwondingen veroorzaken;
  • de afscherming moet deugdelijk bevestigd zijn en mag niet los op een zitplaats rusten.

Lees de broninformatie over afscherming in auto's op de site van de RDW

Conclusie: Het plaatsen van schermen tussen de eerste en tweede zitrij in onder meer taxi’s mag, mits er aan verschillende veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Dit advies van de RDW geldt voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. Plexiglas is niet veilig.

Bestel hier het kuchscherm van Karsten Tenten B.V.